Prestige likörssenser finns i ett jättesortiment smaker.